هنر عکاسی از جمله علاقمندی های بسیاری از شهروندان در سطح جامعه است و با وجود اینکه در عکس و عکاسی ویژگی های شاخصی را برای بیان دغدغه ها می توان یافت، طبیعی است که رویکرد بسیاری ازعلاقه مندان میل به آموختن و بیان هرچه قوی تر با ابزار دوربین عکاسی باشد.

این در حالی است که تجهیزات عکاسی دیجیتال نیز در کنار این دغدغه ها به هنرجوی عکاسی به عنوان یک عکاس، این کمک را می کند تا دقیق ترین ذهنیت خود را به عینیت و عکس تبدیل کند. در این مسیر تنها آموزش عکاسی به زبانی ساده و بیانی قابل درک نیاز است و نظام آموزشی پایگاه عکس چیلیک سعی کرده تا با کمترین امکانات لازم، مفاهیم عکاسی را به هنرجو منتقل نماید.

برگزاری اموزش های تئوری، نمایش عکس و تصاویر کمک اموزشی، ماکت های آموزشی، سفرهای عکاسی، کارگاه های گفت وگو و … از جمله قالب های اموزشی در طول این ادوار است.

آموزش عکاسی پایه
عکاسی کودکان و نوجوانان
دوره ترکیب بندی در عکاسی
آموزش عکاسی پایه

دانش عکاسی دربرگیرندۀ موارد روشن و واضحی است که از آن به عنوان « عکاسی پایه » یاد می شود در نظام آموزشی طراحی شده «پایگاه عکس چیلیک» سعی بر این است که مراحلی کاربردی برای هنرجو تعریف شود و زمان هنرجو تنها به قدر و نیاز آنچه ضرورت به آموزش و محاسبه و تمرین دارد، صرف شود

هنرجو در این نوع آموزش طی سه دوره نخست، دوم و سوم مواردی از “عکاسی پایه” و ” اصول عکاسی” را فرا می گیرد و توصیه می شود که در کنار این دوره ها نسبت به آموختن دوره آموزشی نرم افزار لایت روم نیز اهتمام ورزد.

 • دوره نخست آموزش:
  • آشنایی با عکاسی
  • ساختمان دوربین
  • عوامل ثبت
  • سطح حساس
  • روش محاسبه و تطبیق
  • نور لازم و نور کافی
 • دوره دوم آموزش تکمیلی:
  • اصلاح نور و رنگ
  • نقش صافی ها
  • نورهای مکمل
  • اصلاح نورسنجی
  • سنجش نور پردازش نور
  • تکنیک های نوردهی
 • 
دوره سوم آموزش نهایی:
  • تاثیر فرم ها
  • تعریف احجام
  • روش های برجسته سازی
  • نمادهای زیبایی
  • ترکیب موزون
  • تفاوت دیدن با چشم و دوربین
عکاسی کودکان و نوجوانان

در فهرست ادوار آموزشی پایگاه عکس چیلیک اقدام به برگزاری دوره آموزش عکاسی برای سنین ۷ تا ۱۲ سال و ۱۳ تا ۱۸ سال کرده است.

در شیوه انتقال مفاهیم در این دوره آموزشی هنرجو با روش بکارگیری هنرهای تلفیقی همچون موسیقی و ادبیات با عکس و عکاسی آشنا شده و به فراخور سطح دانش، توان و علاقمندی در طول دوره مورد یادگیری و تشویق قرار می گیرد. مشوق هایی از نوع عکس و عکاسی برای این گروه از هنرجویان تعریف شده است تا مسیر تربیت بصری کودک و نوجوان به همراه بالاترین سطح اشتیاق با ابزاری چون عکس آمیخته باشد و در این راه نیز بیان تجربه های هنرجویان برای سایر هنرجویان دیده شده است.

ابزار مناسب برای گروه سنی کودک در محل آموزش، تعریف و تامین شده است و برای گروه سنی نوجوانان نیز ساده ترین دوربین های عکاسی نیز می تواند کارا بوده و مفید فایده باشد.

کودکان در طی دوره آموزشی شان با شعار « خوب می بینم و عکس خوب می گیرم » با سرفصل هایی همچون زیر آشنا می شوند.

 • چشم من
 • موضوع
 • رویداد
 • فاصله
 • ادب حضور
 • جسارت برخورد
 • عکس های قصه گو
 • عکاسی بهانه ای برای خاطره و …

همچنین گروه سنی نوجوانان ضمن آشنایی با مقوله ای به عنوان عکس در قالب یک تفریح، یک حرفه، یک سند، یک خاطره، یک فرهنگ، یک هنر آشنا می شوند و در طول دوره با مقوله هایی همچون: چرا عکس می گیریم؟، موضوع کجاست؟، جای ما به عنوان عکاس کجاست؟، عکس های راوی، طعم عکس، زنگ انشاء با عکس و عکس خوب ببینیم و … ذهن شان را با هنر عکاسی و مکانیزم دیدن آشنا می کنند.

دوره ترکیب بندی در عکاسی

“ترکیب بندی در عکاسی” از جمله دوره های آموزشی است که با وجود مفاهیم تدریس شده در آن می تواند دید عکاسانه شخص را به هر چه مجهز شدن هدایت کند.

این آموزش به موازات خود دارای بار تربیتی است که می تواند، ساختار باور، تربیت نگاه، شیوه دیدن از طریق دوربین عکاسی را نیز دوشادوش سیر آموزشی این دوره در نگاه و ذهن و رفتار عکاسان هنرجو ایجاد نماید.

سرفصل های دوره آموزشی مقدماتی «ترکیب بندی در عکاسی» پس از تعریف و تفهیم: نقطه و جایگیری های آن، خط و تاثیرات آن، سطح و زوایای آن، حجم و وسعت آن و بافت و انواع آن به اشاره ای از ماهیت و تاثیرگذاری مقوله ای طبیعی چون نور در عکاسی می پردازد و سپس تعادل و توازن در محیط کادر و تاثیر اضلاع و عناصر و ارتباط میان موضوع و زمینه و برخی مفاهیم آن با تصاویر برای هنرجویان آموزش داده می شود.

چرخش نگاه، تمرکز دید، پراکندگی عناصر، هدایت و خوانش، القائات حسی عناصر، تاثیرات بصری ، خطوط قطری و انرژی های جاری در انواع کادر، بخش دیگری از سرفصل های آموزشی در دوره نخست می باشد که به هنرجویان این دوره در قالب بیان، درک، تماشا، تمرین و مرور آموزش داده می شود.

فهرست